gezondheidszorg

ETZ

post image

Op twee locaties van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) is Aerde betrokken geweest bij een reeks van projecten en processen. Poliklinieken voor verschillende specialismen, renovatie en uitbreiding OK complex, uitbreidingsnieuwbouw Intensive Care, Kraam- en Verlosafdeling inclusief Kraamhotel, […]

RAV Brabant MWN

post image

Het landelijke spreidingsbeleid schreef binnen de gemeente Tilburg voor, dat er twee ambulanceposten in Tilburg moesten worden gerealiseerd. Op basis van de door Aerde uitgevoerde haalbaarheidsonderzoeken werd er voor gekozen deze te realiseren op het […]

De Lange Akker

post image

In Berkel-Enschot zijn 57 wooneenheden voor senioren gerealiseerd in twee appartementenvleugels. De nieuwe appartementenvleugels sluiten qua vormgeving en materiaalgebruik aan op het bestaande Rijksmonument welke is ontworpen volgens de blauwdrukken van de beroemde architect F.L. […]

De Wever

post image

De verpleeg- en verzorgingshuissector heeft ingrijpende transities ondergaan.  Naast grote organisatorische aanpassingen heeft dit ook consequenties voor het vastgoed van deze instellingen. Aerde heeft De Wever geadviseerd omtrent de gevolgen van beleidswijzigingen vanuit de overheid en […]

onderwijs

Tilburg University

post image

Voor de ontwikkeling van de Faculteit Sociale Wetenschappen hebben wij een ambitiedocument geschreven en dit later door vertaald naar een Functioneel, Ruimtelijk en Technisch Programma van Eisen. Daarnaast hebben wij voor deze ontwikkeling de bestemmingsplan […]

Biezonderwijs

post image

Stichting Biezonderwijs is ontstaan uit een bestuurlijke fusie tussen Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg (SSOT) en de Stichting Scholengemeenschap De Keyzer. Aerde heeft voor deze organisatie(s) diverse nieuwbouwopgaven begeleid. Veelal vanaf de initiatief fase tot en […]

Xpect Primair

post image

Xpect Primair is een organisatie met 20 basisscholen in Tilburg. Het betreffen hier verschillende schoolvormen zoals stand alone locaties, school woningen, Brede Scholen en MFA’s. Aerde heeft voor de verschillende scholen het bouwmanagement verzorgd. Het […]

maatschappelijk vastgoed

Gemeente Eindhoven

post image

De gemeente Eindhoven hebben wij geadviseerd en begeleid bij complexe, bestuurlijk gevoelige opgaven die vragen om een integrale insteek op strategisch en tactisch niveau. Binnen de gemeente vervulden wij de rol van opdrachtgever, projectleider en wisselend […]

Gemeente Tilburg

post image

Voor de gemeente Tilburg heeft Aerde op diverse aandachtgebieden geadviseerd en projecten begeleid. Zo hebben wij op strategisch niveau geadviseerd over de vastgoedportefeuille, maar hebben wij ook heel praktisch een kantine met kleedruimten voor een […]

Onze Opdrachtgevers

Coöperatie DELA | Gemeente Veldhoven | Thebe | Servicecentrum Het Laar | Biezonderwijs | Ahoed de Blaak | Stichting Nuwelijn | Elkerliek Ziekenhuis | Havenziekenhuis Rotterdam | Sportief Tilburg | West Point | Traverse | Tilburg University | Gemeente Goirle | Scheldezoom Farmacie | Saxenburg Groep | SHL-Groep | RAV Brabant Midden-West-Noord | Mannaerts Appels | Gemeente Tilburg | TIAS School for Business and Society | De Rooi Pannen | Amphia consortium | Maxima Medisch Centrum | BAM | Catharina Ziekenhuis | WonenBreburg | Dr. Bernard Verbeeten Instituut Tilburg | Huize Mater Misericordiae | Lemmens Beheer B.V. | GGZ regio Breda | Novadic | Servatius-ZVO | Hospice Waalwijk | Cires | Reggeland | Zorg Voor Ouderen | Ceres Projectontwikkeling | Meavitagroep | OMO | De Waarden | GGZ Midden-Brabant | Wonen Midden Brabant | Opmaat | GGD Hart voor Brabant | St. Anna Zorggroep | Kinderstad | Frater Andreas Parochie | ’t Heem | Frater CMM | Phoenix | RIBW | Fleks | De Runne | Cello | Berkenzorg | Tangent | SOM | Zorgcentrum Tilburg Zuid | GGz Breburg Groep | INOS | ZZG | GGZe | TIWOS | Erco Vastgoed | ODIJA | Keukenhof | Libra zorggroep | Xpect Primair | Meander MC | De Nieuwste School | Gasthuis | Leyakkers | Slagenland | Libre vastgoed | Plan@office | Cofely | Gelderse Vallei | Diagnostiek voor U | Heerkens van Bavel | VVE Acqua Marrone

Aerdig anders