Categoriearchief: gezondheidszorg

ETZ

Op twee locaties van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) is Aerde betrokken geweest bij een reeks van projecten en processen. Poliklinieken voor verschillende specialismen, renovatie en uitbreiding OK complex, uitbreidingsnieuwbouw Intensive Care, Kraam- en Verlosafdeling inclusief Kraamhotel, […]

RAV Brabant MWN

Het landelijke spreidingsbeleid schreef binnen de gemeente Tilburg voor, dat er twee ambulanceposten in Tilburg moesten worden gerealiseerd. Op basis van de door Aerde uitgevoerde haalbaarheidsonderzoeken werd er voor gekozen deze te realiseren op het […]

De Lange Akker

In Berkel-Enschot zijn 57 wooneenheden voor senioren gerealiseerd in twee appartementenvleugels. De nieuwe appartementenvleugels sluiten qua vormgeving en materiaalgebruik aan op het bestaande Rijksmonument welke is ontworpen volgens de blauwdrukken van de beroemde architect F.L. […]

De Wever

De verpleeg- en verzorgingshuissector heeft ingrijpende transities ondergaan.  Naast grote organisatorische aanpassingen heeft dit ook consequenties voor het vastgoed van deze instellingen. Aerde heeft De Wever geadviseerd omtrent de gevolgen van beleidswijzigingen vanuit de overheid en […]