Categoriearchief: Hoe doen we dat precies

Snelkookpanmethode

Aerde heeft een procesmethodiek ontwikkeld, de Snelkookpanmethode, om de ontwikkeling van de bouwopgaven te versnellen, waarbij tegelijkertijd de kwaliteit toeneemt en het draagvlak wordt vergroot. In deze superworkshop wordt met een speciale moderatietechniek in samenspraak […]

LEAN bouwen

lean bouwen

Vanuit de procesindustrie heeft de vastgoedwereld het ‘lean manufacturing’ geadapteerd. Deze optimalisatie- gedachte voor de effectiviteit en efficiëntie van productieprocessen blijkt prima toepasbaar voor de bouw. Het zogenaamde ‘lean bouwen’ gaat uit van intensieve afstemming […]

Bouwbegeleiding

Aerde verzorgt de begeleiding van bouwprojecten van initiatieffase tot en met nazorg. Voorafgaand aan nieuwbouw, verbouw of aanbesteding van plannen, denken wij vanuit onze deskundigheid mee met onze opdrachtgever. Met de benadering vanuit onze visie […]

Aanbesteding & Contractering

Steeds meer organisaties zijn geïnteresseerd in het uitbesteden van eigen werkzaamheden aan daarvoor gespecialiseerde partijen. De samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is echter complex en vraagt om een zorgvuldige invulling van afspraken door een onafhankelijk […]

Advisering

Het maatschappelijk domein heeft te maken met een toenemende marktwerking en wordt daarbij afgerekend op de prestaties van de eigen organisatie en het vastgoed. Dit geeft zowel inhoudelijke als organisatorische uitdagingen. Wij helpen opdrachtgevers om […]

BREEAM

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen, de opdrachtgever bepaalt zelf het gewenste ambitieniveau. Onder andere Tilburg University heeft Aerde de opdracht gegeven om de sloop van Prisma-laag en de nieuwbouw […]

Mock-Up

Tijdens de ontwerpfase worden belangrijke keuzes gemaakt door het adviesteam, waarbij ook regelmatig de gebruikers en cliënten worden betrokken. Op basis van een door de architect geproduceerde tekening vragen wij hen zich een mening te […]

Training & Coaching

De toenemende complexiteit van bouwprocessen vraagt om een specifieke ‘set of skills’ van opdrachtgevers. Willen zij actief invloed kunnen uitoefenen op hun bouwopgaven, dan dienen zij inzicht te hebben in de inhoudelijke, procesmatige en communicatiespecifieke […]