Disclaimer

Aerde is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op onze website. Verder aanvaardt Aerde geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op of via onze website beschikbaar is. Op de pagina’s van onze website kunnen links naar (niet-commerciele) instellingen en organisaties zijn opgenomen. Aerde is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen.

Aan door Aerde en haar medewerkers verzonden e-mail berichten, waaronder ook bedoeld de eventuele bijlagen, kunnen in verband met de elektronische verzending geen rechten worden ontleend. De inhoud van onze e-mail berichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerden en bevat persoonlijke en vertrouwelijke informatie. Het bekend maken, en verspreiden van een bericht dat niet bestemd is voor de ontvanger, is niet toegestaan. Gebruik van de inhoud ervan door anderen zonder toestemming van de afzender is onrechtmatig. Mocht u twijfelen over de juistheid of volledigheid van een bericht, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afzender.

Aerdig anders