Aanbesteding & Contractering

Steeds meer organisaties zijn geïnteresseerd in het uitbesteden van eigen werkzaamheden aan daarvoor gespecialiseerde partijen. De samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is echter complex en vraagt om een zorgvuldige invulling van afspraken door een onafhankelijk procesbegeleider met kennis van de inhoud. Niet alleen de opzet van de samenwerking, maar ook de vertaling daarvan in een daadwerkelijk contract en sturingsmechanieken voor het contractmanagement vragen om kennis, maar vooral veel ervaring. Wat werkt en waar zitten de valkuilen? Aerde heeft dergelijke processen en samenwerkingen al voor diverse opdrachtgevers opgezet en begeleid.

Een steeds populairder wordend sturingsinstrument voor bijvoorbeeld beheer & onderhoudscontracten is functionele- of outputsturing. Ook wel prestatiegericht beheer & onderhoud genoemd. Aerde heeft hier voor diverse opdrachtgevers opdrachten voor uitgevoerd.

Aerde adviseert en begeleidt haar opdrachtgevers ook bij het houden van Europese aanbestedingen, in welke vorm dan ook. Daarbij hebben wij inmiddels aerdige oplossingen bedacht voor de nadelen die deze aanbestedingsvormen kennen. U wilt immers wel een goede prijs, maar geen ongewenst keurslijf dat u beperkt of een resultaat geeft dat u niet wilde hebben.