Bouwbegeleiding

Aerde verzorgt de begeleiding van bouwprojecten van initiatieffase tot en met nazorg. Voorafgaand aan nieuwbouw, verbouw of aanbesteding van plannen, denken wij vanuit onze deskundigheid mee met onze opdrachtgever.

Met de benadering vanuit onze visie op integraal bouwmanagement en processturing zijn wij in staat om de ontwikkeling en uitvoering van projecten op tijd, binnen budget en altijd precies op maat gesneden te realiseren. Wij kunnen onze eigen directievoerders inzetten om de kwaliteit te borgen tijdens de uitvoering van uw bouwinitiatief.