Procesmanagement

Steeds meer opgaven vragen, door een complex krachten- en multi-stakeholderveld, om procesmanagement. Het is niet voldoende om de inhoud en de beheersaspecten te kennen om de doelstellingen te managen. Het kunnen managen van het krachten- en multi-stakeholderveld is een van de kwaliteiten van Aerde. Wij hebben inmiddels een aerdige track-record opgebouwd in procesmanagement waarvan onze Snelkookpanmethodiek een van de mooie producten is.