Advisering

Het maatschappelijk domein heeft te maken met een toenemende marktwerking en wordt daarbij afgerekend op de prestaties van de eigen organisatie en het vastgoed. Dit geeft zowel inhoudelijke als organisatorische uitdagingen.

Wij helpen opdrachtgevers om ambitiedocumenten op te stellen, marktonderzoeken uit te voeren, businessplannen op te stellen, maar ook bij het vormgeven op strategisch en operationeel niveau van de organisatie, de vastgoedportefeuille en het beheer & onderhoud. Daarbij kijken we expliciet naar de verdiencapaciteit van het vastgoed, de functionele aansluiting op de primaire bedrijfsvoering en de mogelijke kostenbesparingen daarvan in de exploitatie. Wij kunnen daarbij zelfs onze eigen specialisten inzetten voor het uitvoeren van quick scans voor de technische staat van het vastgoed. Op die manier wordt strategisch advies uiteindelijk ook tastbaar en de verbeteringen concreet.