LEAN bouwen

lean bouwen

Vanuit de procesindustrie heeft de vastgoedwereld het ‘lean manufacturing’ geadapteerd. Deze optimalisatie- gedachte voor de effectiviteit en efficiëntie van productieprocessen blijkt prima toepasbaar voor de bouw.

Het zogenaamde ‘lean bouwen’ gaat uit van intensieve afstemming tussen de (gedelegeerd) opdrachtgever en (onder)aannemer(s) voorafgaand aan de uitvoering. Middels een specifieke moderatie- techniek wordt met betrokkenen intensief het bestek en de planning besproken en wordt feedback en commitment gevraagd. Met ‘lean bouwen’ realiseren wij een flinke besparing in tijd en verhoging van de kwaliteit in onze uitvoeringstrajecten. De planning van een aantal trajecten is met deze techniek met wel 50 procent verkort, faalkosten zijn drastisch verminderd en het aantal restpunten bij oplevering gedecimeerd.