Snelkookpanmethode

Aerde heeft een procesmethodiek ontwikkeld, de Snelkookpanmethode, om de ontwikkeling van de bouwopgaven te versnellen, waarbij tegelijkertijd de kwaliteit toeneemt en het draagvlak wordt vergroot.

In deze superworkshop wordt met een speciale moderatietechniek in samenspraak met alle stakeholders intensief en snel toegewerkt naar oplossingen waarvoor breed draagvlak bestaat. De Snelkookpanmethode is een groot succes en is inmiddels al meermalen toegepast voor zowel het samenstellen van programma’s van eisen als voor ontwerptrajecten. De resultaten tonen aan dat de gewenste snelheid en het draagvlak gerealiseerd worden, met een duidelijke kwaliteitsverhoging van het eindresultaat.