Training & Coaching

De toenemende complexiteit van bouwprocessen vraagt om een specifieke ‘set of skills’ van opdrachtgevers. Willen zij actief invloed kunnen uitoefenen op hun bouwopgaven, dan dienen zij inzicht te hebben in de inhoudelijke, procesmatige en communicatiespecifieke kenmerken van deze bouwprocessen. Dat kan variëren van inzicht en ervaring in het projectmatig werken tot en met organisatiespecifieke vraagstukken.

Wij worden regelmatig door onze opdrachtgevers gevraagd hen te trainen of te coachen op deze vaardigheden. Niet door middel van droge theorie, maar door deze concreet toe te passen op herkenbare casussen of problemen die de opdrachtgever of Aerde inbrengen. Training & Coaching is altijd maatwerk.