WAT

Wat doen we dan allemaal

Aerde is een creatieve organisatie dat haar wortels diep in het maatschappelijke domein heeft. Binnen dit domein is specialistische kennis & kunde nodig. Om onszelf adequaat in te kunnen zetten definiëren wij binnen dit maatschappelijke domein drie groepen: Gezondheidszorg, Onderwijs en Maatschappelijk Vastgoed. Binnen de zorg is Aerde actief binnen zowel de cure als de care, binnen het onderwijs zowel in het primaire, voortgezette en hogere onderwijs en binnen het Maatschappelijk Vastgoed met name actief voor diverse overheden en zelfstandige bestuursorganen.
gezondheidszorg

De ‘zorg’ is een breed begrip waarbinnen zowel ziekenhuiszorg (cure) als verpleeg- en thuiszorg (care) vallen. Totaal verschillende disciplines die ieder hun eigen specifieke kennis & kunde vragen. Aerde is al 15 jaar het grootste cure advies- en bouwmanagementbureau in Zuid Nederland en behoort binnen de care tot de top 5 van Nederland.

ETZ

post image

Op twee locaties van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) is Aerde betrokken geweest bij een reeks van projecten en processen. Poliklinieken voor verschillende specialismen, renovatie en uitbreiding OK complex, uitbreidingsnieuwbouw Intensive Care, Kraam- en Verlosafdeling inclusief Kraamhotel, […]

onderwijs

Vastgoedvragen voor het onderwijs kenmerken zich door een complex krachtenveld in een sterk veranderende omgeving. Met beperkte middelen moeten maximale resultaten bereikt worden. Dit vraagt regelmatig een hoge mate van creativiteit voor het vinden van nóg slimmere oplossingen.

Tilburg University

post image

Voor de ontwikkeling van de Faculteit Sociale Wetenschappen hebben wij een ambitiedocument geschreven en dit later door vertaald naar een Functioneel, Ruimtelijk en Technisch Programma van Eisen. Daarnaast hebben wij voor deze ontwikkeling de bestemmingsplan […]

maatschappelijk vastgoed

Binnen het maatschappelijk domein hebben we ook specifieke kennis & kunde van overheidsvastgoed en daar aan gerelateerde opgaven zoals complexe procesopgaven, contractering en organisatieadvisering. De inzet van publiek geld voor (vaak complexe) maatschappelijke doelstellingen, vraagt om intrinsiek betrokken adviseurs en projectleiders.

Gemeente Eindhoven

post image

De gemeente Eindhoven hebben wij geadviseerd en begeleid bij complexe, bestuurlijk gevoelige opgaven die vragen om een integrale insteek op strategisch en tactisch niveau. Binnen de gemeente vervulden wij de rol van opdrachtgever, projectleider en wisselend […]

Hoe

Hoe doen we dat precies

Kennis is geen macht. U kunt nagenoeg alle gewenste kennis gewoon op internet vinden. Het toepassen van die kennis in een complexe omgeving is de echte opgave. Aerde richt zich op de integrale begeleiding van die opgave. Wat niet altijd direct – maar op de lange duur zeker – gewaardeerd wordt, is onze eigenwijsheid en het creatief vermogen om die integrale begeleiding anders in te zetten dan voorgeschreven of gegeven indien dit betere resultaten voor de opdrachtgever op kan leveren.

Snelkookpanmethode

post image

Aerde heeft een procesmethodiek ontwikkeld, de Snelkookpanmethode, om de ontwikkeling van de bouwopgaven te versnellen, waarbij tegelijkertijd de kwaliteit toeneemt en het draagvlak wordt vergroot. In deze superworkshop wordt met een speciale moderatietechniek in samenspraak […]

LEAN bouwen

post image

Vanuit de procesindustrie heeft de vastgoedwereld het ‘lean manufacturing’ geadapteerd. Deze optimalisatie- gedachte voor de effectiviteit en efficiëntie van productieprocessen blijkt prima toepasbaar voor de bouw. Het zogenaamde ‘lean bouwen’ gaat uit van intensieve afstemming […]

Bouwbegeleiding

post image

Aerde verzorgt de begeleiding van bouwprojecten van initiatieffase tot en met nazorg. Voorafgaand aan nieuwbouw, verbouw of aanbesteding van plannen, denken wij vanuit onze deskundigheid mee met onze opdrachtgever. Met de benadering vanuit onze visie […]

Aanbesteding & Contractering

post image

Steeds meer organisaties zijn geïnteresseerd in het uitbesteden van eigen werkzaamheden aan daarvoor gespecialiseerde partijen. De samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is echter complex en vraagt om een zorgvuldige invulling van afspraken door een onafhankelijk […]

Advisering

post image

Het maatschappelijk domein heeft te maken met een toenemende marktwerking en wordt daarbij afgerekend op de prestaties van de eigen organisatie en het vastgoed. Dit geeft zowel inhoudelijke als organisatorische uitdagingen. Wij helpen opdrachtgevers om […]

Procesmanagement

post image

Steeds meer opgaven vragen, door een complex krachten- en multi-stakeholderveld, om procesmanagement. Het is niet voldoende om de inhoud en de beheersaspecten te kennen om de doelstellingen te managen. Het kunnen managen van het krachten- […]

BREEAM

post image

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen, de opdrachtgever bepaalt zelf het gewenste ambitieniveau. Onder andere Tilburg University heeft Aerde de opdracht gegeven om de sloop van Prisma-laag en de nieuwbouw […]

Mock-Up

post image

Tijdens de ontwerpfase worden belangrijke keuzes gemaakt door het adviesteam, waarbij ook regelmatig de gebruikers en cliënten worden betrokken. Op basis van een door de architect geproduceerde tekening vragen wij hen zich een mening te […]

Training & Coaching

post image

De toenemende complexiteit van bouwprocessen vraagt om een specifieke ‘set of skills’ van opdrachtgevers. Willen zij actief invloed kunnen uitoefenen op hun bouwopgaven, dan dienen zij inzicht te hebben in de inhoudelijke, procesmatige en communicatiespecifieke […]

Interessante links

Contact

Maak contact met ons

Voor meer informatie mail ons op: info@aerde.nl  of vul het onderstaande formulier in.

    Uw naam (verplicht)

    Uw e-mail (verplicht)

    Onderwerp

    Uw bericht