Biezonderwijs

Stichting Biezonderwijs is ontstaan uit een bestuurlijke fusie tussen Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg (SSOT) en de Stichting Scholengemeenschap De Keyzer. Aerde heeft voor deze organisatie(s) diverse nieuwbouwopgaven begeleid. Veelal vanaf de initiatief fase tot en met de uitvoering en nazorg. Daarnaast heeft Aerde voor diverse vastgoedontwikkelingen de directievoering verzorgd.

Het beheer en onderhoud van de vastgoedportefeuille wordt ook door Aerde verzorgd. Jaarlijks worden uit te voeren onderhoudswerkzaamheden begeleid en de aanwezige onderhoudsplannen (MOP’s) gemuteerd en geactualiseerd. De onderhoudsplannen zijn opgezet overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever en gespitst in exploitatie en meerjaren onderhoudskosten. Ook de onderhoudscontracten lopen in deze onderhoudsvoorziening mee.

Voor vragen over onze werkzaamheden kunt u het beste Jan benaderen.