De Lange Akker

In Berkel-Enschot zijn 57 wooneenheden voor senioren gerealiseerd in twee appartementenvleugels. De nieuwe appartementenvleugels sluiten qua vormgeving en materiaalgebruik aan op het bestaande Rijksmonument welke is ontworpen volgens de blauwdrukken van de beroemde architect F.L. Wright. Daar waar het Rijksmonument op een grote plint staat, staan de nieuwe appartementen vleugels in een zogenaamde ‘sunken garden’. Hierdoor krijgt het Rijksmonument zijn oorspronkelijke prominente plaats op het landgoed De Lange Akker terug.

Het gehele ontwerp is in BIM ontworpen en uitgewerkt, is extreem duurzaam en zuinig. Het complex is voorzien van zonnepanelen en een warmte terugwin installatie. Ook is er veel aandacht geschonken aan het kierdicht ontwerpen en bouwen. Hiertoe zijn diverse prestatie indicatoren beschreven en hier is gedurende de uitvoering prestatie gericht op getoetst. Het streven is ernaar om het Passief Huis-certificaat te behalen. Voor meer informatie zie de bijgevoegde link: https://youtu.be/8vWCoHackH8. Aerde verzorgde voor deze ontwikkeling het procesmanagement en de directievoering.

Jan is aanspreekpunt voor deze ontwikkeling.