Gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven hebben wij geadviseerd en begeleid bij complexe, bestuurlijk gevoelige opgaven die vragen om een integrale insteek op strategisch en tactisch niveau.

Binnen de gemeente vervulden wij de rol van opdrachtgever, projectleider en wisselend adviseur en procesmanager; afhankelijk van de specifieke opgaven per project. Vanuit Aerde hebben wij met programmamanagement aan de basis gestaan van de internationalisering van het onderwijs in de Brainportregio en zijn wij deelnemer geweest van de Taskforce Internationaal Onderwijs waarin wij samen met de andere vier grote gemeenten en de ministeries EZ en OCW hebben geprobeerd een zo aantrekkelijk mogelijk klimaat te creëren voor de ontwikkeling van het internationaal onderwijs in Nederland.

Guus is aanspreekpunt voor de werkzaamheden voor de gemeente Eindhoven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *