Gemeente Tilburg

Voor de gemeente Tilburg heeft Aerde op diverse aandachtgebieden geadviseerd en projecten begeleid. Zo hebben wij op strategisch niveau geadviseerd over de vastgoedportefeuille, maar hebben wij ook heel praktisch een kantine met kleedruimten voor een voetbalvereniging gerealiseerd en de bouw van een pompgemaal begeleid in de wijk Vossenberg.

Ook op het gebied van onderwijs heeft Aerde diverse nieuwbouw projecten voor deze gemeente begeleid zoals meerdere Multi Functionele Accommodaties. Deze dienden op het gebied van Frisse Scholen volledig te voldoen aan de klasse B. Veel onderwijslocaties zijn uitgevoerd met decentraal bouwheerschap naar de diverse schoolbesturen. Aerde heeft voor deze schoolontwikkelingen de financiële verslaglegging verzorgd.

In toenemende mate wordt er binnenstedelijk herontwikkeld wat kennis & kunde vraagt van sloopopgaven en asbestsaneringen. Aerde verzorgt hierbij veelal de procesopgaven met betrekking tot het aanvragen van de sloopvergunning, de diverse asbestonderzoeken, de aanbestedingen en opdrachtverstrekkingen en de begeleiding van de daadwerkelijke sloop en sanering.

Zowel Jan als Guus kunt u benaderen voor meerdere informatie over deze opdrachten.