RAV Brabant MWN

Het landelijke spreidingsbeleid schreef binnen de gemeente Tilburg voor, dat er twee ambulanceposten in Tilburg moesten worden gerealiseerd. Op basis van de door Aerde uitgevoerde haalbaarheidsonderzoeken werd er voor gekozen deze te realiseren op het terrein van de twee ziekenhuis locaties in Tilburg.

Gezien de positieve ervaringen tijdens deze ontwikkelingen van beide ambulanceposten, heeft de RAV Brabant MWN haar opdracht uitgebreid en tevens de begeleiding van ambulanceposten in de gemeenten Roosendaal, Breda, Oosterhout, Oss, Uden, Dinteloord, Ulvenhout, Rucphen, Waalwijk en Almkerk bij Aerde neergelegd. De ambulancepost in Uden is opgeleverd en is voorzien van diverse duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen, LED verlichting en warmte- en koude-opslag. Daarnaast zijn er strenge eisen gesteld aan de kierdichting van de buitengevels en is hier ook prestatiegericht op beoordeeld. De ambulancepost in Breda is volledig intern en extern verbouwd en is gedurende deze verbouwing gewoon in dienst gebleven. Om de doorlooptijd van deze uitvoering te beperken is deze realisatie volledig volgens LEAN bouwen principes uitgevoerd.

Voor meer informatie over deze opdrachten kunt u het beste Jan benaderen