Tilburg University

Voor de ontwikkeling van de Faculteit Sociale Wetenschappen hebben wij een ambitiedocument geschreven en dit later door vertaald naar een Functioneel, Ruimtelijk en Technisch Programma van Eisen. Daarnaast hebben wij voor deze ontwikkeling de bestemmingsplan procedure, inclusief alle noodzakelijke deelonderzoeken, begeleid en hebben de TiU geadviseerd in de te volgen aanbestedingsstrategie.

De uitvoeringsbegrotingen van de Faculty Club zijn door ons gecontroleerd, geadviseerd en aankoopondersteuning geleverd inzake de mogelijke aankoop door de TiU van het in Tilburg gelegen gemeentelijke monument ‘Het Duvelhok’. Ook hebben wij de volledige renovatie van de buitenschil van Koopmans Building begeleid. Dit vanaf het Programma van Eisen, het bestek, de aanbesteding, de uitvoering tot en met de nazorg.

Wij zijn gestart met de projectondersteuning voor de ontwikkeling van de nieuwbouw van het Onderwijs en Zelfstudie Centrum. Deze ontwikkeling zal Breeam gecertificeerd worden. Aerde geeft hierin de noodzakelijk ondersteuning zoals het project aanmelden bij DGBC, optreden als expert / commissionsmanager tot en met de uitvraag en acteren als assessor voor het ontwerpcertificaat.

Voor TiasNimbas, gelegen op de universiteits campus, hebben wij de herontwikkeling van de centrale hal tot een ontmoeting lobby begeleid.

Voor meer informatie over deze opdrachten kunt u het beste Jan benaderen.